Nog geen kennis gemaakt met Greenrivers? Dan wordt dat hoog tijd. Indien U op zoek bent naar advisering en ontwerp op het gebied van waterbouwkundige objecten zoals gemalen, sluizen, stuwen, kademuren en bouwkuipen, maar ook dijken en kade, dan bent u bij ons aan het goede adres. Naast het civieltechnische ontwerp en het leiden van het ontwerpproces, zijn wij ook uitstekend in staat om deze objecten te toetsen ten aanzien van veiligheid en functioneren.

Greenrivers is op 1 oktober 2007 opgericht te Ede door ing. Casper van 't Slot en ir. Rob Delhez. Precies 5 jaar na oprichting heeft ir. Cor Bisschop ons team versterkt. Hierdoor zijn wij nu in staat om het gehele kennisveld waterkeringen te bestrijken. Tevens beschikken wij via ons uitgebreide netwerk van specialisten ook over de mogelijkheid om andere experts bij onze projecten te betrekken. Dit alles met als het doel om voor U als klant een betrouwbare partner te zijn. Het leveren van niet alledaagse kwaliteit, het continue meedenken met de opdrachtgever en het onderkennen van eigen grenzen ten aanzien van kennis en kunde dragen hiertoe bij. Nog niet overtuigd, kijk dan zeker nog even verder op onze site of neem contact met ons op.